Behoeftegestuurde automatisering is ESY

Meer levenskwaliteit en energie-efficiëntie

Geconfronteerd met het hoge tempo van de moderne maatschappij en de dagelijkse vloed aan nieuwe informatie kan en wil de mens zich niet overal zelf om bekommeren. Wij helpen hem door zijn wensen en behoeften in het middelpunt van onze technologie te stellen. Onze intelligente sensoren herkennen onmiddellijk wanneer veranderingen in de omgeving een reactie verlangen en sturen op basis daarvan automatisch de ruimtetechniek aan. Op deze manier realiseren zij een sfeer waarin de mens beter kan leven en werken, zodat hij tevredener en productiever wordt. Tegelijkertijd ziet de sensortechniek toe op een bijzonder energie-efficiënte werking – en ontziet daarmee de natuurlijke hulpbronnen.

Onze intelligente sensoren fungeren als verdediger van de mens. Dankzij hun fijne zintuigen weten ze precies wat de mens wanneer nodig heeft en zorgen ze voor een hoog automatiseringscomfort. Zo kan hij zich met zaken bezighouden die echt belangrijk zijn – en tegelijkertijd ook nog eens geld besparen.

Grafiek: Energiebesparingspotentieel van de behoeftegestuurde gebouwautomatisering (min./max.); bron: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V. (ZVEI)/Hochschule Biberach

Het besparingspotentieel van de behoeftegestuurde, sensorgebaseerde gebouwautomatisering varieert afhankelijk van de installatie en het actuele ruimtegebruik – al met al is dit echter enorm. Wanneer aanvullend moderne, energie-efficiënte eindapparaten worden gebruikt zoals zuinige ESYLUX LED-armaturen, zijn de mogelijke besparingen nog veel groter. Over LED gesproken: alleen met een aanwezigheidsafhankelijke schakeling kan de levensduur en daarmee de investering in een moderne verlichtingsoplossing maximaal worden benut!

Eenvoudig bedieningscomfort

De gewenste situaties zijn vaak complex voor onze technologie, niet in de laatste plaats vanwege de individuele behoeften en wensen van mensen. Ondanks of juist vanwege deze complexiteit letten wij er extra op dat onze oplossingen altijd eenvoudig te realiseren zijn – tenslotte helpen wij de mens alleen op die manier verder. Bovendien is automatisering bij ons nooit een must, maar slechts een optie. Ook om ervoor te zorgen dat bij niemand een gevoel van machteloosheid ontstaat, maken onze oplossingen een eenvoudige handmatige aanpassing via schakelaar, afstandsbediening of andere gebruikersvriendelijke concepten mogelijk.

Multisensorsysteem voor optimaal binnenklimaat

Transpiratie en weinig zuurstof in de ruimte maken moe, verminderen het concentratievermogen en hebben een negatief effect op de stemming. Daarnaast heeft een gebrekkige luchtkwaliteit gevolgen voor de gezondheid. Met een intelligente, sensorgebaseerde sturing van ESYLUX kan de binnenlucht via airconditioning en ventilatiesysteem automatisch worden verbeterd – en het energieverbruik ervan tegelijkertijd tot een minimum worden beperkt. Een eenvoudige oplossing voor het aanwezigheidsafhankelijk schakelen van de ventilatie biedt de DALI-switch, aangestuurd door ESYLUX DALI-aanwezigheidssensoren of de verlichtingssystemen van de CELINE en NOVA Quadro-sets. De ultieme automatiseringsoplossing voor een gezond binnenklimaat is echter de ATMO-aanwezigheidssensor.

Met het unieke multisensorsysteem zorgt de ATMO KNX-aanwezigheidssensor niet alleen voor optimale helderheid, maar ook voor een comfortabel, gezond en productief klimaat in de ruimte. Op het hoogste uitbreidingsniveau neemt de sensor veranderingen in de lichtsituatie, temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit waar en stuurt hij op basis van zijn meting de betreffende eindapparaten binnen de KNX-installatie aan. Daarnaast ondersteunt een akoestische sensor de passieve infraroodsensoren van de aanwezigheidssensor bij de aanwezigheidsdetectie in bijzonder lastige situaties. Door de aanwezigheid van in totaal zes sensoren in slechts één apparaat is de toepassing van meerdere afzonderlijke oplossingen overbodig en wordt gedemonstreerd hoe eenvoudig een complexe gewenste situatie met intelligente technologie kan worden bereikt.

De sensortechniek voor de luchtkwaliteit van de PD ATMO detecteert VOC's (Volatile Organic Compounds) ofwel vluchtige organische stoffen. Dit kan de antropogene uitstoot zijn, bijv. uit kunststoffen en bouwmaterialen, tapijten of reinigingsmiddelen, of de biogene uitstoot door mensen of levensmiddelen – een alledaags verschijnsel, vooral in gesloten ruimten. Het probleem: in te hoge concentraties hebben deze menggassen een negatief effect op de gemoedstoestand, veroorzaken ze geïrriteerde ogen, hoofdpijn, moeheid of duizeligheid en verminderen ze de productiviteit. Ze zijn daarom de belangrijkste aanleiding om gebouwen te ventileren. Wanneer mensen zich in een ruimte bevinden, neemt bovendien gelijktijdig met de VOC's het gehalte aan CO2 in de lucht toe. Als de PD-ATMO nu bij het overschrijden van een bepaalde VOC-waarde de ventilatie activeert, wordt automatisch ook de CO2 afgevoerd – een klassiek voorbeeld van mooi meegenomen!

Levenskwaliteit en energie-efficiëntie zijn bij onze automatiserings- en verlichtingsoplossingen altijd twee kanten van dezelfde medaille – dat is ook bij de PD ATMO het geval. Deze optimaliseert niet alleen de ruimteverlichting en het binnenklimaat ter verbetering van het welbevinden van gebruikers. Omdat de sensor de airconditioning en het ventilatiesysteem pas activeert op het moment dat de luchtkwaliteit dit echt vereist, verbruikt hij alleen energie wanneer dat werkelijk nodig is. En ook tijdens het gebruik houdt hij het verbruik altijd binnen de perken: doordat hij erop toeziet dat de installatie alleen met de intensiteit werkt die voor het optimaliseren van de luchtkwaliteit op het betreffende tijdstip vereist is!

Doordacht design

Wie intelligente automatiseringsoplossingen ontwikkelt moet bij de realisatie ervan met talrijke eisen rekening houden. Deze hangen vaak af van de betreffende toepassingsplaats, waarbij het soms op een bijzonder elegant of onopvallend design, soms op flexibele montagemogelijkheden aankomt. Maar een ding is altijd van belang en staat bij ons altijd voorop: een eenvoudige, moeiteloze installatie waardoor onze oplossingen uitermate geschikt zijn voor een snelle modernisering van kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen en zorginstellingen.

Installatieoverkoepelende intelligentie voor iedere ruimte

Utiliteitsgebouwen zijn vaak groot opgezette constructies met veel verschillende ruimten waarvoor ons productprogramma talrijke intelligente oplossingen te bieden heeft. Wie de levenskwaliteit in gebouwen wil verbeteren, moet echter zijn deskundigheid vooral daar aanwenden, waar de mens het langst en het vaakst verblijft. In het middelpunt staat bij ons daarom de integrale automatisering van de afzonderlijke ruimte.

Duurzame LED-sturing

De LED is uitermate geschikt voor de behoeftegestuurde, elektronische sturing en kent op het gebied van energie-efficiëntie en levensduur geen concurrentie. De hoge inschakelstromen van een LED-armatuur vormen echter een bijzondere uitdaging en zouden de levensduur van een automatiseringsoplossing verminderen – als daarvoor geen intelligente oplossingen zouden zijn. 

ESYLUX beschermt het relais van zijn aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders tegen hoge inschakelstromen met behulp van twee verschillende concepten: De klassieke methode is het uitrusten van het relais met een wolfraam-voorloopcontact. Deze vangt de inschakelstroom niet alleen op, maar beperkt deze tegelijkertijd. Inschakelpieken vormen dan geen gevaar meer. Een modernere en zeer efficiënte methode is de nuldoorgangsschakeling (zie afbeelding hierboven). Zoals naam en afbeelding al duidelijk maken, wordt hiervoor de nuldoorgang van de wisselspanningssinus berekend – want precies op dat tijdstip is de inschakelstroom bij het schakelen minimaal!

Kontakt Sidebar be-nl

Kontakt Sidebar

CONTACT
OPNEMEN

* Verplichte velden