Huidig land wijzigen? Nederland | Nederlands

AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

HET VERSCHIL:
AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

Beide typen apparaten beschikken over sensoren voor de bewegingsdetectie en een lichtsensorsysteem voor de helderheidsmeting. Aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders zijn echter geschikt voor verschillende toepassingen.

BEWEGINGSMELDERS

Bewegingsmelders herkennen binnen hun detectiebereik duidelijke bewegingen, bijvoorbeeld wanneer een persoon vooruit loopt of als deze persoon druk gebaren maakt. Zodra bewegingsmelders een beweging waarnemen, meten zij met hun lichtsensoren eenmalig de helderheid. Als deze helderheid lager is dan de eerder ingestelde helderheidswaarde, schakelen zij de verlichting in. Als zij geen beweging meer detecteren, schakelen zij het licht na verstrijken van de nalooptijd weer uit.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Bewegingsmelders zijn met hun eenvoudigere bewegingssensoren en de eenmalige lichtmeting optimaal geschikt voor doorgangs-, sanitaire en bergruimtes met weinig daglicht of voor kortstondig gebruik en voor gebruik buitenshuis.

AANWEZIGHEIDSSENSOREN

Aanwezigheidssensoren detecteren eveneens duidelijke bewegingen, maar registreren daarnaast binnen hun aanwezigheidsbereik ook fijnmotorische en zelfs de allerkleinste bewegingen, zoals het typen op het toetsenbord van een pc. Anders dan bewegingsmelders kunnen aanwezigheidssensoren daarom een permanente aanwezigheid van personen waarnemen, bijvoorbeeld zittend achter het bureau op kantoor.

Bij een gedetecteerde beweging en onvoldoende helderheid activeren aanwezigheidssensoren de verlichting. In tegenstelling tot bewegingsmelders meten zij het licht echter niet slechts eenmaal, maar herhalen zij de meting zolang zij herkennen dat er iemand aanwezig is. Als de benodigde verlichtingssterkte al wordt bereikt door het aanwezige dag- of omgevingslicht, schakelen aanwezigheidssensoren het kunstlicht ook in aanwezigheid van personen uit om energie te besparen. Als alternatief deactiveren zij de verlichting na afloop van de nalooptijd.

Aanwezigheidssensoren met een constante lichtregeling zorgen bij aanwezigheid van personen voor nog meer comfort en energie-efficiëntie. Want op basis van hun continue lichtmeting kunnen zij de verlichtingssterkte van het kunstlicht door te dimmen voortdurend aanpassen aan de actuele, natuurlijke lichtomstandigheden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Aanwezigheidssensoren zijn door hun nauwkeurigere bewegingsdetectie en de doorlopende lichtmeting optimaal geschikt voor binnenruimten waarin zich personen permanent bevinden, in het bijzonder gebieden met daglicht. Zij worden daarom bij voorkeur gebruikt in bijvoorbeeld kantoren, klaslokalen of verblijfsruimten.